Breaking News

Co może sprawdzić detektyw?

Co może sprawdzić detektyw?

Co może sprawdzić detektyw? Usługi detektywistyczne z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Z agencji detektywistycznych najczęściej korzysta się w celu zdobycia dowodów w różnego typu postępowaniach sądowych, jak rozwodowych, karnych, cywilnych, spadkowych czy gospodarczych. Niekiedy osoby prywatne wynajmują detektywa aby odnaleźć zaginioną osobę lub rozwiązać jakąś tajemnicę. Pracę detektywa często porównuje się z tą, przedstawiana w paradokumentach czy filmach. Prawda o pracy tej grupy zawodowej jest znacznie inna. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, biuro detektywistyczne bardzo nieliczne prawa i sposoby, aby gromadzić potrzebne informacje. Co może sprawdzić detektyw? Na czym polega jego praca?

Kto może zostać detektywem?

Nie każdy może zostać detektywem. Decydują o tym ściśle określone przez kodeks cywilny warunki. Osoba, która planuje założyć biuro detektywistyczne musi spełniać kilka kryteriów. Ubiegając się o licencję detektywistyczną należy:

 • ukończyć 21 rok życia oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej,
 • posiadać zdolność do wykonywania czynności cywilno-prawnych,
 • posiadać status osoby niekaranej oraz nie być osobą, przeciwko której toczy się czynny proces w sprawie o popełnienie przestępstwa,
 • nie posiadać dyscyplinarnego zwolnienia z różnych organów bezpieczeństwa, jak Policja, ABW czy Straż Graniczna,
 • posiadać poświadczoną, pozytywną, pisemną opinię komendanta Policji z rejonu zamieszkania,
 • posiadać orzeczenie lekarskie, które mówi o odpowiednich predyspozycjach psychicznych do wykonywania zawodu,
 • odbyć szkolenie, który dotyczy różnych zagadnień, jak ochrona danych osobowych, obowiązków i praw detektywa oraz zasad świadczenia takich usług.

Jakie uprawnienia posiada detektyw – co może sprawdzić?

Biuro detektywistyczne, zgodnie z obowiązującym prawem, może prowadzić działania mające na celu pozyskiwanie, przetwarzanie oraz przekazywanie zgromadzonych informacji o osobach czy zdarzeniach, których dotyczy sprawa. Podstawą do rozpoczęcia pracy jest zawiązanie umowy z osobą zlecającą obserwację. Działanie detektywa opiera się głównie na obserwacji i ewentualnym pozyskiwaniu danych z różnych źródeł. Praca nie może przybierać formy, która jest zarezerwowana wyłącznie dla organów państwowych, czyli policji i innych instytucji.

Detektyw, w świetle prawa, dzięki posiadanej licencji ma prawo obserwować osobę w miejscu publicznym i tylko tam ma prawo do dokumentowania jej wizerunku. Wtargnięcie do prywatnego mieszkania, zakładanie podsłuchów czy urządzeń GPS jest niedozwolone i niezgodne z prawem.

Jakie sprawy może prowadzić detektyw?

 • dotyczące powiązań między między osobami,
 • dotyczące spraw gospodarczych, jak zdolność finansowa (alimenty), wiarygodność potencjalnego kontrahenta, czy informacje dotyczące spraw spadkowych,
 • dotyczące konkurencji między firmami, takich jak przywłaszczenie nazwy bądź znaków towarowych lub nieuczciwych działań na szkodę firmy,
 • prześwietlanie spraw dotyczących wniosków o wypłacenie odszkodowania za szkodę, które zgłaszane są do zakładów ubezpieczeń,
 • dotyczące poszukiwania zaginionych osób lub też własności przedmiotowej,
 • dotyczących gromadzenia informacji w procesach karnych.

Obowiązki rzetelnej agencji detektywistycznej

Dobry i uczciwy detektyw, który posiada licencję, podczas wykonywania czynności powinien kierować się etyką swojego zawodu oraz interesem klienta. Wszelkie działania, jakie podejmuje powinna charakteryzować rzetelność i staranność. Najważniejsze jest przestrzeganie przez niego prawa i zasad, jakie są nałożone zgodnie z kodeksem cywilnym. Jeśli klient wymusza na nim wykonanie jakichkolwiek działań, które naruszałyby możliwy zakres pracy detektywa, zobowiązany jest odmówić podjęcia takich czynności.

Co może sprawdzić detektyw?Zakazane dla pracy detektywa jest naruszanie wolności i praw osoby, w sprawie której toczy się śledztwo. Dodatkowo detektyw nie może stosować żadnych technologicznych gadżetów do gromadzenia i przetwarzania danych. Polskie prawo nie reguluje rodzaju spraw, które można powierzyć pracy detektywa, natomiast określa jakie metody są zakazane. Detektyw, wraz z uzyskaniem uprawnienia jest zobligowany do zachowania tajemnicy, która dotyczy rodzaju prowadzenia sprawy, źródeł pozyskiwania informacji, a także wszelkich okoliczności, o których dowiedział się podczas gromadzenia danych.

Po zakończeniu prowadzonej sprawy, detektyw szczegółowo prezentuje kontrahentowi wyniki śledztwa i omawia każdy dzień pracy krok po kroku. Dodatkowo sporządza pisemny raport, w którym opisany zostaje stan faktyczny, okres prowadzenia działań, a także wykonane czynności w celu zdobycia informacji.

Praca detektywa nie jest prosta. Wymaga sporej dozy cierpliwości oraz dostępu do szybkiego i sprawdzonego źródła pozyskiwania informacji. Wymaga zachowania stałej anonimowości i nie zwracania na siebie uwagi w tłumie. Dużą przeszkodą są prawa, jakie posiadają agencje detektywistyczne. Mimo to biura są skuteczne w swoich działaniach i z chęcią podejmują się nawet najtrudniejszych zleceń.