Breaking News

Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód?

0 0

Wniesienie pozwu o rozwód dla wielu osób jednoznacznie kojarzy się z brakiem możliwości uratowania małżeństwa. Tymczasem niejedna kancelaria prawniczna przyzna, że wcale nie oznacza to ostatecznego kroku. Wielokrotnie zdarza się, że pary rezygnują z postępowania sądowego, które miało zakończyć ich małżeństwo. Wycofanie pozwu rozwodowego jest jednoznaczne z rezygnacją z rozwodu. Kiedy można podjąć taki krok?

Jak wycofać pozew o rozwód?Dlaczego małżonkowie wycofują pozew rozwodowy?

Każda kancelaria adwokacka przyzna, że powodów, dla których małżonkowie wycofują pozew jest wiele. Czasami jest to próba ratowania małżeństwa, przesunięcie procedury rozwodowej na inny termin lub aspekt religijny. Niezależnie od powodów tej decyzji, pozew można wycofać i nie wymaga to specjalnych zabiegów formalnych. Sprawa komplikuje się, gdy pozew trafi do małżonków przed pierwszą rozprawą. W tej sytuacji wiele zależy od małżonka, który otrzymuje pozew. Jeśli pozwany nie udzieli odpowiedzi na pozew lub w jego odpowiedzi nie zażąda rozwodu (tylko np. oddalenia pozwu), to cofnięcie dokumentu będzie skuteczne. Wszystko zmienia się, gdy pozwany w odpowiedzi zażąda rozwodu. W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany poprowadzić postępowanie rozwodowe. 

Kiedy można wycofać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy można wycofywać w każdym momencie, do chwili uprawomocnienia się wyroku. Co to oznacza w praktyce? Pozew można cofnąć nawet po ogłoszeniu wyroku przez sąd I instancji. Mamy na to czas do 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (albo w czasie trzech tygodni od ogłoszenia, jeśli strony nie wnioskowały o uzasadnienie).

Czy możliwe jest cofnięcie pozwu przed rozprawą?

Art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) jasno wskazuje, że pozew można cofnąć, aż do rozpoczęcia rozprawy. W dodatku nie ma wymaga to zgody pozwanego. Na czym polega złożenie pozwu? Pismo należy złożyć w sądzie. Powinno ono zawierać oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem, w którym należy podać własną motywację.

Czy możliwe jest cofnięcie pozwu na późniejszym etapie postępowania?

Po pierwszej rozprawie lub gdy w odpowiedzi na pozew, pozwany zażądał rozwodu, wycofanie pozwu wymaga zgody pozwanego. Zdarza się, że sąd zauważy, że powód nie chce rozwodu i podejmuje działania, by wycofać pozew, ale druga strona pragnie się rozwieść. Najczęściej w tego typu sytuacjach sąd kieruje strony na mediację. Tam strony mają szansę dojść do porozumienia. Jeśli mimo podejmowanych prób, dalej jedna z nich chce rozwodu, to sąd ustala czy nastąpiło ustanie pożycia małżeńskiego. Pozew można także cofnąć po wyroku I instancji, ale przed uprawomocnieniem wyroku. Może się to wydarzyć, jeśli małżonkowie pojednają się i oboje zrezygnują z rozwodu. Ważne jest to, że za każdym razem sąd ocenia oświadczenie o cofnięciu rozwodu. Sprawdza, czy oświadczenie jest zgodne z przepisami oraz regułami współżycia społecznego.

Wycofanie pozwu rozwodowego – czy potrzebna jest zgoda współmałżonka? 

prawo rodzinne

Uzyskanie zgody współmałżonka zależy od tego, w jakim momencie chcemy wycofać pozew rozwodowy. Procedurę te najłatwiej rozpocząć w momencie, gdy małżonek nie udzielił jeszcze odpowiedzi na wezwanie. W tej sytuacji zgoda drugiej strony nie jest potrzebna. Prawo rodzinne przewiduje jednak odmienne postępowanie, gdy małżonek zdążył już udzielić odpowiedzi. Adwokat do spraw rodzinnych może zaproponować kilka rozwiązań. Po pierwsze, gdy małżonek wycofuje się z rozwodu, wnosząc oddalenie powództwa, można wycofać pozew bez jego zgody do chwili rozpoczęcia pierwszej rozprawy. Później konieczna jest akceptacja drugiego małżonka. Po drugie, gdy małżonek również oficjalnie chce się rozwieść, to po uzyskaniu jego zgody, można wycofać pozew.

Jak wycofać pozew o rozwód?   

Pozew o rozwód należy złożyć w formie pisemnej. Dokument powinien uwzględniać określone aspekty formalne. Przede wszystkim zawierać datę sporządzenia, strony sporu, wskazywać sąd, do którego wnoszone jest powództwo, podpis, a także sygnaturę sprawy, która znajduje się na wezwaniu sądowym. Pismo należy zatytułować „Wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego” lub „Cofnięcie pozwu rozwodowego”. Wszystkie niejasności wyjaśnią adwokaci rozwód związany jest z wieloma przepisami, które mogą być przecież niejasne dla stron. Przygotowany w dwóch egzemplarzach, należy wysłać do sądu. Jeśli sytuacja tego wymaga, jedną kopię pisma sąd przekazuje do małżonka, by uzyskać od niego wymaganą zgodę. Można też wycofać pozew w formie ustnej na pierwszym posiedzeniu. Konsekwencją tego jest odwołanie rozprawy.

Jakie konsekwencje ma wycofanie pozwu rozwodowego?

Decydując się na wycofanie pozwu rozwodowego, należy liczyć się z określonymi konsekwencjami. Najważniejszą jest oczywiście umorzenie postępowania lub uchylenie wyroku (jeśli już zapadł). Warto podkreślić, że złożenie dokumentu o wycofaniu pozwu nie wyklucza kolejnego pozwu w przyszłości. Jednocześnie, jeśli wyrok o rozwodzie już zapadł, a strony chcą pozostać razem, konieczny jest ponowny ślub. Tak przedstawiają się możliwości i zasady wycofania pozwu rozwodowego.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %