Breaking News

Obowiązki informacyjne wynikające z RODO

Obowiązki informacyjne wynikające z RODO

0 0

Obowiązki informacyjne wynikające z RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE, potocznie zwane RODO. Zgodnie z nią, podmiot przetwarzający dane osobowe musi podać szczegółowe informacje osobie, której dane dotyczą. Czym dokładnie jest obowiązek informacyjny?

Co to jest RODO?

RODO to akronim, którego większość z nas używa na co dzień, ale tak naprawdę mamy do czynienia z aktem prawnym, który nakłada na konkretne podmioty wiele dodatkowych obowiązków. W skrócie można powiedzieć, że RODO dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych, ale oczywiście nie ogranicza się do tego. Jest to jednak problem zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Przepisy RODO skupiają się na maksymalizacji bezpieczeństwa danych osobowych, co w praktyce oznacza, że ​​nie można ich naruszyć. Prawda jest taka, że ​​informatyzacja sprawiła, że ​​nasze podstawowe dane są szerzej dostępne i łatwiejsze w użyciu do niepożądanych celów. Najpierw jednak zastanówmy się, czym właściwie są dane osobowe? Na tym tle w ostatnich latach pojawiło się wiele nieporozumień i mitów. Niektórzy twierdzą nawet, że dane osobowe obejmują miejsce pracy, co z pewnością nie jest prawdą. Z drugiej strony możemy oczywiście traktować dane osobowe jako imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji lub inne dane, które pozwalają dokładnie zidentyfikować konkretną osobę.

Polecamy :

 

Jakie są obowiązki informacyjne wynikające z RODO?

Obowiązki informacyjne wynikające z RODO
Obowiązki informacyjne wynikające z RODO

Przedsiębiorcy gromadzący dane osobowe są zobowiązani do ich przechowywania i przetwarzania zgodnie z RODO. W efekcie oznacza to, że staje się on opiekunem tych danych. Co ważne, rolą przedsiębiorcy może być zarówno osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółka handlowa. Jednak statusu przedsiębiorcy nie można przypisać kierownikom ani pracownikom firmy. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO zaczynają się od zbierania danych osobowych. Innymi słowy, przedsiębiorca musi poinformować osobę fizyczną, że uzyskał te dane i ma teraz do nich dostęp. Jednocześnie musi poinformować, w jaki sposób dane będą przetwarzane. Jest to szczególnie ważne, gdy same zainteresowane strony proszą o informacje. Informacje przekazywane są w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od konkretnych okoliczności i możliwości danego podmiotu gospodarczego. Powinniśmy mieć świadomość, że obowiązki informacyjne dotyczą nie tylko podmiotów, które działają na bieżąco. Odwiedzając lekarza nie mamy wątpliwości, że klinika będzie przetwarzać nasze dane tak długo, jak będzie mógł je przepisać specjalista. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że danymi zajmuje się również właściciel sklepu czy strony internetowej. Przepisy stanowią, że konkretną osobę można zidentyfikować po samym numerze IP i dlatego należy je traktować jako dane osobowe.

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków informacyjnych

Wejście w życie przepisów RODO spowodowało, że niemal z dnia na dzień byliśmy zobowiązani do podpisywania kolejnych zgód, m.in. dotyczących przetwarzania danych osobowych. Musimy jednak mieć świadomość, że przedsiębiorcy, którzy nie ujawnią informacji, będą musieli liczyć się z surowymi karami finansowymi. Zgodnie z prawem podlegają karom administracyjnym do 20 000 000 euro, a w przypadku firm do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu w poprzednim roku obrotowym. Możemy więc uznać to za bardzo ciężką karę. Co ważne, osoby fizyczne mogą nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych, ale w takim przypadku nie skorzystają z określonej usługi. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO dotyczą wyłącznie osób fizycznych, a nie firm lub organów publicznych.

Co się zmieniło?

Dla wielu z nas RODO to prawdziwa rewolucja. Choć te regulacje obowiązują już ponad 4 lata, nadal wywołują wiele kontrowersji i nieścisłości. Jednocześnie powinniśmy mieć świadomość, że w Polsce istniało również wcześniejsze prawo nakazujące ochronę danych osobowych. Zasady są nieprecyzyjne, a kary wysokie, ale nie da się też swobodnie udostępniać czyichś danych. Obecnie firmy muszą opracować odpowiednie regulacje, które zawierają zapisy dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych oraz celów, w jakich są pozyskiwane. Regulacje te opracowują doświadczeni prawnicy specjalizujący się w tematyce RODO. Jednocześnie sprawują kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych i przyjmują ewentualne reklamacje. Regulacje wprowadzane są nie tylko dla firm, które prowadzą stałą działalność, ale również dla tych firm, które pozyskują klientów przez internet.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %